Publikacje

 • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

 • Krótka prezentacja wybranych publikacji dr Gójskiej-Zygner
  (jako autora lub współautora prac)

 • Dr Olga Gójska-Zygner dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi lekarzami weterynarii publikując opisy przypadków (prezentujące rzadkie i interesujące dla innych lekarzy weterynarii przypadki kliniczne) zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach weterynaryjnych, oraz artykuły przeglądowe adresowane do polskich lekarzy weterynarii (prezentujące aktualną wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów) w polskich czasopismach weterynaryjnych.

  Ponadto, dr Gójska-Zygner bierze udział w badaniach naukowych, których wyniki publikowane są jako prace oryginalne w międzynarodowych czasopismach weterynaryjnych m.in. takich jak: Veterinary Quarterly, Ticks and Tick-borne Diseases, Parasitology Research, Veterinary Parasitology, Polish Journal of Veterinary Sciences czy Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. Za tę działalność w roku 2013 dr Gójska-Zygner jako członek zespołu naukowego otrzymała Dyplom Uznania za osiągnięcia naukowe od Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Do najczęstszych chorób psów o podłożu endokrynologicznym należą: nadczynność kory nadnerczy, niedoczynność tarczycy oraz cukrzyca (Dixon 2004; Herrtage 2004; Nelson 2004). Z kolei choroby takie jak niedoczynność kory nadnerczy, pierwotna nadczynność przytarczyc, nadczynność tarczycy, moczówka prosta, wyspiak trzustki (insulinoma), guz chromochłonny (pheochromocytoma), pierwotny hiperaldosteronizm, akromegalia, karłowatość przysadkowa oraz inne zaburzenia endokrynologiczne należą do rzadziej występujących u tego gatunku zwierząt chorób endokrynologicznych (Bailey i Page 2007; Feldman i Nelson 2004a, 2004b; Greco 2012, Klein i Peterson 2010; Peterson i Nichols 2004; Rand i wsp. 2004)

  Do najczęstszych chorób kotów o podłożu endokrynologicznym należą nadczynność tarczycy oraz cukrzyca (Gunn-Moore 2005; Rand i Marshall 2005). Inne choroby takie jak niedoczynność przytarczyc, pierwotna nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy, nadczynność kory nadnerczy, pierwotny hiperaldosteronizm, guz chromochłonny (pheochromocytoma), wyspiak trzustki (insulinoma), akromegalia, hiposomatotropizm, moczówka prosta oraz inne zaburzenia endokrynologiczne należą do rzadziej występujących u tego gatunku zwierząt chorób endokrynologicznych (Bailey i Page 2007; Gunn-Moore 2005).