1

Dr n. wet.
Olga Gójska-Zygner

Lekarz weterynarii
Specjalista chorób psów i kotów

Dr Olga Gójska-Zygner specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych psów i kotów. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi lekarzami publikując opisy interesujących przypadków na łamach krajowych i zagranicznych czasopism weterynaryjnych takich jak Canadian Veterinary Journal, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Veterinary Times czy Medycyna Weterynaryjna. Ponadto, bierze udział w badaniach naukowych, których wyniki publikowane są na forum międzynarodowym.

 • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

  Jako pierwsza na świecie wykazała wpływ zarażenia psów pierwotniakami Babesia canis na rozwój wtórnego hiperaldosteronizmu (nadprodukcja aldosteronu, głównego hormonu mineralokortykosteroidowego w organizmie). Wyniki tych badań opublikowano w czasopiśmie Veterinary Quarterly (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Taylor and Francis Group). Jest również pierwszym lekarzem weterynarii, który określił występowanie i czynniki ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej w Polsce. Wyniki tej pracy zostały opublikowane w czasopiśmie Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny PIWet-PIB w Puławach).

 • Zainteresowania
  zawodowe

  Dr Olga Gójska-Zygner specjalizuje się w chorobach wewnętrznych psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu endokrynologicznym.

  Posiada stopień naukowy doktor nauk weterynaryjnych (z następującymi specjalnościami według bazy danych Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: choroby wewnętrzne zwierząt oraz endokrynologia weterynaryjna). Jest członkiem dwóch weterynaryjnych towarzystw naukowych takich jak European Society of Veterinary Endocrinology oraz Society for Comparative Endocrinology.

 • Choroby endokrynologiczne psów i kotów

  Choroby endokrynologiczne należą do grupy chorób związanych z zaburzeniami funkcjonowania układu gruczołów dokrewnych produkujących i wydzielający hormony (sygnałowe substancje chemiczne przenoszone wraz z krwią i wpływające za pośrednictwem receptorów komórkowych na działanie innych komórek, tkanek i narządów). Rolą hormonów jest regulacja procesów fizjologicznych, natomiast produkcja i wydzielanie hormonów regulowana jest za pośrednictwem mechanizmów sprzężeń zwrotnych (Greco i Stabenfeldt 2007; Reimers 2003).