Prace oryginalne

 • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

 • Wybrane publikacje

  Dr Olga Gójska-Zygner dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi lekarzami weterynarii publikując opisy przypadków (prezentujące rzadkie i interesujące dla innych lekarzy weterynarii przypadki kliniczne) zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach weterynaryjnych, oraz artykuły przeglądowe adresowane do polskich lekarzy weterynarii (prezentujące aktualną wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów) w polskich czasopismach weterynaryjnych.

 • Association between Increased the De Ritis Quotient and Renal Azotaemia in Canine Babesiosis.
  Animals, 2022, 12(5), 626. DOI: 10.3390/ani12050626
  Gójska-Zygner O., Karabowicz J., Bartosik J., Zygner W.

  Publikacja ukazała się w wydaniu specjalnym czasopisma naukowego Animals zatytułowanym Recent Adavances in Canine Babesiosis.
  Wstępne badania wykazały, że istnieje związek między wartością wskaźnika opracowanego przez włoskiego lekarza Fernando De Ritisa (1911 - 1985), użytecznego w różnicowaniu chorób wątroby, a rozwojem azotemii u psów z babeszjozą. Prawdopodobnie wskaźnik De Ritisa może mieć zastosowanie w różnicowaniu azotemii nerkowej od azotemii przednerkowej u psów zarażonych pierwotniakami Babesia canis.


  Disorders in blood circulation as a probable cause of death in dogs infected with Babesia canis.
  Journal of Veterinary Research, 2021, 65(3), 277-285. DOI: 10.2478/jvetres-2021-0036
  Zygner W., Rodo A., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J., Kotomski G.

  Badanie zmian patologicznych u psów zarażonych pierwotniakiem Babesia canis wykazało, że przyczyną zespołu niewydolności wielonarządowej oraz śmierci zwierząt z babeszjozą są zaburzenia w krążeniu krwi mające najprawdopodobniej związek z upośledzeniem pracy mięśnia sercowego, zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz nadprodukcją cytokin prozapalnych, które prowadząc do zastoju krwi w wielu narządach skutkują m.in. obrzękiem płuc czy niewydolnością nerek.


  Hyponatraemia and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in non-azotaemic dogs with babesiosis associated with decreased arterial blood pressure.
  Journal of Veterinary Research, 2019, 63(3), 339-344. DOI: 10.2478/jvetres-2019-0045
  Gójska-Zygner O. Bartosik J., Górski P., Zygner W.

  Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion - SIADH) nazywany również zespołem Schwartza-Barttera jest zaburzeniem endokrynologicznym spowodowanym niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (wazopresyny argininowej). Zaburzenie to stwierdzano u ludzi w przebiegu wielu różnych m.in. chorób nowotworowych, zakaźnych czy pasożytniczych, w tym również w przebiegu malarii uznawanej za chorobę o podobnej patogenezie do babeszjozy. W prezentowanej pracy opublikowano wyniki badań, w których rozpoznano SIADH u psów we wczesnej fazie babeszjozy. Przypuszczalnie SIADH powodując hiponatremię ma udział w rozwoju wtórnego hiperaldosteronizmu u zarażonych psów.


  Low T3 syndrome in canine babesiosis associated with increased serum IL-6 concentration and azotaemia.
  Veterinary Parasitology, 2015, 211(1-2), 23-27. DOI: 10.1016/j.vetpar.2015.04.023
  Zygner W., Gójska-Zygner O. , Bąska P., Długosz E.

  Trójjodotyronina, określana również jako T3, jest biologicznie aktywnym hormonem powstającym z będącej jego prekursorem tyroksyny (określanej też jako T4). Obniżenie stężenia tego hormonu (T3) występuje w przebiegu wielu chorób ogólnych, a zjawisko to nazywane jest zespołem niskiej T3, znanego również jako zespół eutyreozy chorobowej. W tej publikacji przedstawiono wyniki badań, w których wykazano, że wzrost stężenia interleukiny 6 (IL-6; prozapalna cytokina uznawana za jeden z biomarkerów posocznicy) w surowicy psów zarażonych pierwotniakiem Babesia canis związany jest z zespołem niskiej T3. Spowodowane jest to najprawdopodobniej wpływem tej cytokiny na działanie osi podwzgórze-przysadka-tarczyca oraz obniżeniem aktywności dejodynaz, enzymów konwertujących T4 do T3.


  Hyperaldosteronism and its association with hypotension and azotaemia in canine babesiosis.
  Veterinary Quarterly, 2015, 35(1), 37-42. DOI: 10.1080/01652176.2014.981765
  Gójska-Zygner O. , Zygner W.

  W pracy tej wykazano występowanie hiperaldosteronizmu w przebiegu babeszjozy psów oraz potwierdzono wcześniejsze przypuszczenia autorów, iż stwierdzane u psów zarażonych pierwotniakiem Babesia canis zmiany takie jak hipokaliemia, wzrost frakcyjnego wydalania potasu przez nerki oraz wzrost wartości wskaźnika SUSPPUP, wynikają z działania aldosteronu, którego zwiększone wydzielanie następuje na skutek spadku ciśnienia krwi i zmniejszonego przepływu krwi przez nerki. Praca ta jest pierwsza publikacją na świecie, w której wykazano wpływ zarażenia pasożytniczymi pierwotniakami Babesia canis na rozwój wtórnego hiperaldosteronizmu u psów. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Veterinary Quarterly (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Taylor and Francis Group).


  Increased concentration of serum TNF alpha and its correlations with arterial blood pressure and indices of renal damage in dogs infected with Babesia canis.
  Parasitology Research, 2014, 113(4), 1499-1503. DOI: 10.1007/s00436-014-3792-1
  Zygner W., Gójska-Zygner O. , Bąska P., Długosz E.

  Stwierdzenie w tych badaniach wzrostu stężenia czynnika martwicy guza alfa (tumor necrosis factor (TNF) alpha, prozapalna cytokina – wydzielane przez komórki białka sygnałowe oddziałujące na inne komórki) w surowicy psów zarażonych Babesia canis pozwoliło na częściowe wyjaśnienie obserwowanego w przebiegu babeszjozy psów obniżenia ciśnienia krwi oraz uszkodzenia nerek spowodowanego ich niedokrwieniem i niedotlenieniem. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Parasitology Research (czasopismo naukowe wydawane przez Springer Science+Business Media).


  Prevalence of feline hyperthyroidism in mature cats in urban population in Warsaw.
  Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58(2), 267-271. DOI: 10.2478/bvip-2014-0040
  Gójska-Zygner O. , Lechowski R., Zygner W.

  Publikacja ta jest pierwszą pracą badawczą z zakresu epidemiologii nadczynności tarczycy u kotów w Polsce. Wykazano w niej wysoką prewalencję nadczynności tarczycy w populacji kotów w średnim wieku i starszych w Warszawie. Ponadto, wykazano, iż czynniki takie jak wzrastający wiek, karmienie wilgotnymi karmami komercyjnymi oraz niewychodzenie kotów z domu stanowią istotne czynniki ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów w Warszawie. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).


  Changes in the SUSPPUP ratio and fractional excretion of strong monovalent electrolytes in hospitalized dogs with canine babesiosis.
  Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15(4), 791-792. DOI: 10.2478/v10181-012-0119-y
  Zygner W., Gójska-Zygner O. , Wędrychowicz H.

  W badaniach tych wykazano zwiększenie wydalania przez nerki jonów sodu i potasu oraz wzrost wartości wskaźnika SUSPPUP (wskaźnik pozwalający na oszacowanie zakresu wzrostu wydzielania hormonów mineralokortykosteroidowych) w przebiegu babeszjozy psów. Wyniki te wskazują na występowanie ostrej martwicy kanalikowej (prowadzącej do niewydolności nerek) oraz zwiększone wydzielanie aldosteronu w przebiegu tej choroby. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Polish Journal of Veterinary Sciences (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk).


  Strong monovalent electrolyte imbalances in serum of dogs infected with Babesia canis.
  Ticks and Tick-borne Diseases, 2012, 3(2), 107-113. DOI: 10.1016/j.ttbdis.2012.02.002
  Zygner W., Gójska-Zygner O. , Wędrychowicz H.

  Opublikowane w tej pracy badania wykazały występowanie u psów zarażonych pierwotniakmi Babesia canis zmian patologicznych takich jak hiponatremia (obniżenie stężenia jonów sodu we krwi), hipokaliemia (obniżenie stężenia jonów potasu we krwi) i hiperchloremia (wzrost stężenia jonów chlorkowych we krwi). Autorzy tych badań przyjęli założenia, że obserwowane zmiany w stężeniu elektrolitów we krwi wynikać mogą ze spadku ciśnienia krwi, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz zaburzeń o podłożu endokrynologicznym spowodowanych działaniem aldosteronu i hormonu antydiuretycznego. Większość z tych założeń została potwierdzona w późniejszych badaniach opublikowanych w innych czasopismach naukowych. Prezentowany artykuł został opublikowany w czasopiśmie Ticks and Tick-borne Diseases (czasopismo naukowe wydawane przez wydawnictwo Elsevier).