Zainteresowania zawodowe

  • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

  • Dr Olga Gójska-Zygner specjalizuje się w chorobach wewnętrznych psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu endokrynologicznym.

    Posiada stopień naukowy doktor nauk weterynaryjnych (z następującymi specjalnościami według bazy danych Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: choroby wewnętrzne zwierząt oraz endokrynologia weterynaryjna).

    Dr Gójska-Zygner jest członkiem dwóch weterynaryjnych towarzystw naukowych takich jak European Society of Veterinary Endocrinology (Europejskie Stowarzyszenie Endokrynologii Weterynaryjnej) oraz Society for Comparative Endocrinology (Stowarzyszenie Endokrynologii Porównawczej). Dr Gójska-Zygner publikuje w czasopismach weterynaryjnych interesujące dla lekarzy weterynarii opisy przypadków psów i kotów z zaburzeniami endokrynologicznymi, jak również opisy przypadków z zakresu innych działów chorób wewnętrznych psów i kotów takich jak immunologia kliniczna, dermatologia, neurologia czy choroby zakaźne.

    Jako ekspert w dziedzinie chorób wewnętrznych psów i kotów, dr Gójska-Zygner recenzowała artykuły złożone do publikacji w czasopismach weterynaryjnych takich jak Veterinary Quarterly wydawane przez Taylor and Francis Group (wywodzące się z Wielkiej Brytanii wiodące międzynarodowe wydawnictwo naukowe) oraz Życie Weterynaryjne wydawane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Ponadto, dr Gójska-Zygner zapraszana jest jako autor komentarzy do artykułów przeglądowych z zakresu endokrynologii psów i kotów, przetłumaczonych z zagranicznych czasopism weterynaryjnych, publikowanych w czasopiśmie Weterynaria po Dyplomie (weterynaryjny dwumiesięcznik wydawany przez Medical Tribune Polska Sp. z o.o.), w których omawia prezentowaną tematykę w odniesieniu do praktyki weterynaryjnej w Polsce.