Tarczyca

  • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

  • Tarczyca

    Tarczyca jest gruczołem wydzielania wewnętrznego składającym się z dwóch płatów leżących po obu stronach tchawicy. Gruczoł ma strukturę pęcherzykową. Pęcherzyki tarczycy wypełnione są jednorodną substancją nazywaną koloidem, który stanowi magazyn hormonów tarczycy (jodotyronin). Gruczoł tarczowy razem z przysadką i podwzgórzem tworzy oś podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycową, której działanie regulowane jest przez mechanizm sprzężeń zwrotnych (Capen i Martin 2003). Uwalniany przez przysadkę hormon tyreotropowy (TSH) stymuluje tarczycę do wydzielania jodotyronin. Tetrajodotyronina (T4; nazywana również tyroksyną) oraz trójjodotyronina (T3) przenoszone są we krwi w postaci związanej z białkami krwi (jedynie około 1% jodotyronin znajduje się we krwi w postaci wolnej). Główną rolą hormonów tarczycy jest regulacja podstawowych procesów metabolicznych (Greco i Stabenfeldt 2007).

    Piśmiennictwo:

    Capen C.C., Martin S.L. The Thyroid Gland. In: Pineda M.H. and Dooley M.P. (eds.) McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. 5 th ed. Blackwell Publishing, Ames, 2003, pp. 35-70.

    Greco D.S., Stabenfeldt G.H. Endocrine Glands and Their Function. In: Cunningham J.G. and Klein B.G. (eds.) Textbook of Veterinary Physiology. 4 th ed. Saunders Elsevier, St. Louis, 2007b, pp. 428-464.