Gonady

 • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

 • Gonady

  Gonady (jądra u samców, jajniki u samic) są narządami rozrodczymi produkującymi gamety (plemniki i komórki jajowe) jak również hormony odgrywające rolę w regulacji rozrodu zwierząt (Pineda 2003a i 2003b). Ponadto, u kotów (będących zwierzętami fotoperiodycznymi) melatonina (produkowany przez szyszynkę hormon, którego sekrecja hamowana jest pod wpływem światła) powoduje obniżenie pulsacyjnego wydzielania gonadoliberyny (GnRH) z podwzgórza wpływając na aktywność rozrodczą tych zwierząt (Dooley i Pineda 2003; Michel 1993). Głównymi hormonami steroidowymi produkowanymi przez jądra są androgeny (testosteron jako główny hormon androgenowy jest niezbędny dla spermatogenezy) oraz estrogeny (Brinsko 2007; de Gier i van Sluijs 2010). Z kolei głównymi hormonami steroidowymi produkowanymi w jajnikach są estrogeny (niezbędne dla proliferacji endometrium) oraz progesteron (niezbędny dla utrzymania ciąży) (Beshay i Carr 2013).


  Piśmiennictwo:

  Beshay V.E., Carr B.R. Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis and Control of the Menstrual Cycle. In: Falcone T. and Hurd W.W. (eds.) Clinical Reproductive Medicine and Surgery: A Practical Guide. 2 nd ed. Springer Science+Business Media, New York, 2013, pp. 31-42.

  Brinsko S.P. Reproductive Physiology of the Male. In: Cunningham J.G. and Klein B.G. (eds.) Textbook of Veterinary Physiology. 4 th ed. Saunders Elsevier, St. Louis, 2007, pp. 517-525.

  de Gier J., van Sluijs F. Testes. In: Rijnberk A. and Kooistra H.S. (eds.) Clinical Endocrinology of Dogs and Cats. An Illustrated Text. 2 nd ed. Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 2010, pp. 235-251.

  Dooley M.P., Pineda M.H. Patterns of Reproduction. In: Pineda M.H. and Dooley M.P. (eds.) McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. 5 th ed. Blackwell Publishing, Ames, 2003, pp. 377-393.

  Michel C. Induction of oestrus in cats by photoperiodic manipulations and social stimuli. Laboratory Animals, 1993, 27, 278-282.

  Pineda M.H. Male Reproductive System. In: Pineda M.H. and Dooley M.P. (eds.) McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. 5 th ed. Blackwell Publishing, Ames, 2003a, pp. 239-282.

  Pineda M.H. Female Reproductive System. In: Pineda M.H. and Dooley M.P. (eds.) McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. 5 th ed. Blackwell Publishing, Ames, 2003b, pp. 283-340.