Rekomendacje

  • Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner

Ada Wojtkowiak

Doktor Olga Gójska-Zygner opiekuje się moi psem od blisko 10 lat.
Jest bardzo kompetentna i konkretna. Posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.
Zaplanowany przez Nią proces leczenia przebiega właściwie i przynosi pozytywne rezultaty.
Ma bardzo dobry stosunek i podejście do psa, nawet dominującego, który z czasem nabrał do Niej zaufania.
Ada Wojtkowiak